Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ondernemers Businesspark Wormerveer zetten de eerste stap naar een bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Op Businesspark Wormerveer wordt al jaren op structurele wijze samengewerkt. Er zijn succesvolle activiteiten gestart op het gebied van parkmanagement, duurzaamheid, bereikbaarheid, inclusiviteit en veiligheid. Ondernemers hebben de wens en ambitie om deze samenwerking te bestendigen en verder uit te bouwen via een bedrijveninvesteringszone (BIZ) Dit bleek uit een onlangs georganiseerde informatiebijeenkomst.

Bedrijveninvesteringszone (BIZ)
Voorzitter van de bedrijvenvereniging Dick Dekker: ‘’We hebben de ambitie om een excellent en het meest aansprekende bedrijventerrein van Nederland te zijn. Om deze ambitie waar te maken is het essentieel om gezamenlijk invulling te geven aan de doelen en het écht met zijn allen te doen. Tijdens de laatste ALV lieten leden aan het bestuur blijken behoefte te hebben aan het verkennen van de mogelijkheden tot het oprichten van een BIZ. Deze handschoen is opgepakt.“ Een BIZ is een afgebakend gebied waarin ondernemers samen investeren in een kwalitatief betere bedrijfsomgeving. Iedereen in het gebied betaalt gezamenlijk een vastgestelde bijdrage. Hierdoor worden de lasten gelijkwaardig gedragen en is er structureel budget. Een BIZ maakt het mogelijk om structureel te investeren in bijvoorbeeld veiligheid, leefbaarheid, promotie, belangenbehartiging en de organisatie die hiervoor nodig is.

Informatiebijeenkomst BIZ
De onlangs georganiseerde eerste informatiebijeenkomst trok een volle zaal met geïnteresseerde leden en niet-leden. Er werd gesproken over het belang van samenwerken en de belangrijkste enquêteresultaten werden gepresenteerd. Dick Dekker en wethouder Economische Zaken van Zaanstad, Stephanie Onclin trapten de bijeenkomst gezamenlijk af. Duidelijk werd dat het initiatief om te komen tot de BIZ van de ondernemers zelf komt en dat het belang hiervan door gemeente Zaanstad wordt onderschreven. De verkennende enquête werd door ruim 100 ondernemers ingevuld en geeft belangrijke inzichten over de elementen die moeten worden versterkt om het businesspark verder te ontwikkelen. Gastspreker Henk Wessel (vicevoorzitter BIZ Havengebied IJmuiden) inspireerde de aanwezigen met lessen en succesfactoren van de BIZ in het havengebied IJmuiden. De bijeenkomst was een succes en het BIZ-verhaal werd zeer positief ontvangen.

Meerderheid voor een BIZ Businesspark Wormerveer
De belangrijkste uitkomst van zowel de enquête als de bijeenkomst was dat een ruime meerderheid voorstander is van een eventuele BIZ Businesspark Wormerveer 2024 – 2028. Dat betekent dat het BIZ-traject de komende maanden wordt voortgezet en dat een aantal stappen daarin worden doorlopen. Uiteindelijk zal in januari – februari 2024 een formele draagvlakmeting worden georganiseerd, alleen bij genoeg draagvlak kan een BIZ worden opgericht. Dick Dekker sloot de avond af: ‘’We kijken er naar uit om samen – met de ondernemers en gemeente – ons prachtige businesspark nog sterker te maken!’’

Het BIZ-traject wordt gefaciliteerd door de provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad. Het hele traject wordt begeleid door onafhankelijk adviesbureau Stad & Co.

Blijf op de hoogte! Abonneer je op onze nieuwsbrief.

Wees gerust, we zullen je niet plat spammen!