Zoek
Sluit dit zoekvak.

Parkmanagement

Keurmerk Veilig Ondernemen

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen ’ behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken.

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen ’ behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken.

Een bedrijventerrein kan veiliger worden gemaakt door bijvoorbeeld collectieve surveillance, parkmanagement, toegangscontroles, collectief cameratoezicht of het verbeteren van de verlichting op het bedrijventerrein.

De ondernemers en veiligheidspartners op de bedrijventerreinen Noorderveld en Molletjesveer investeerden al eerder in de veiligheid van haar bedrijventerreinen. In 2008 werd dan ook het certificaat Basis Samenwerken behaald en in 2010 het certificaat Continue Samenwerken.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) heeft zich dan ook landelijk bewezen als een instrument dat effectief kan zijn om publieke en private partijen samen te laten werken aan veiligheid.

In de bedrijvenvereniging Noorderveld – Molletjesveer is een werkgroep belast met het behouden van het KVO-B, de nauwe samenwerking verloopt goed tussen de volgende partners:

 • Gemeente Zaanstad
 • Politie Zaanstreek-Waterland
 • Brandweer Zaanstad
 • Bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer (BVNM)
 • ProPark Management
 • ATN Beveiliging
 • MKB Nederland voor de procesbegeleiding

De werkgroep heeft enkele algemene verantwoordelijkheden, te weten:

 • Het uitdragen van een positief beeld over het Keurmerk Veilig Ondernemen om het draagvlak bij ondernemers en andere partijen te vergroten.
 • Zich inzetten om de maatregelen tot uitvoering te (laten) brengen.
 • Het communiceren over de resultaten naar de eigen organisatie/achterban.
 • Het signaleren van knelpunten.
 • Het doen van voorstellen voor maatregelen.
 • Het aandragen van mogelijk toepasbare subsidieregelingen /financieringsmogelijkheden.
 • Besluitvorming over maatregelen (indien noodzakelijk overleg met achterban en/of gemeentelijk bestuurlijk besluitvormingsproces).


De ondernemers en veiligheidspartners op de bedrijventerreinen Noorderveld en Molletjesveer investeerden al eerder in de veiligheid van haar bedrijventerreinen. In 2008 werd dan ook het certificaat Basis Samenwerken behaald en in 2010 het certificaat Continue Samenwerken.

16 januari 2020 is wederom het certificaat Continue Samenwerken behaald. Deze is geldig tot 31 december 2022.

Brandoefening in uw bedrijfspand?
Voor de ondernemers die hun locatie beschikbaar willen stellen, kan er via e-mailadres oefenen@brandweerzaanstad.nl contact worden opgenomen.
Graag aangeven welk bouwwerk en NAW gegevens van de melder met telefoonnummer. Hierna zal de afdeling ‘Oefenen’ contact opnemen met u om verdere afspraken te maken.

KVO Certificaat nodig?

Heb je een KVO certificaat nodig, voor bijvoorbeeld jouw verzekering? Voor leden van Businesspark Wormerveer is deze gratis

Nog geen lid? Vul het formulier in voor meer info of word direct lid via deze link.