Download het
BIZ-plan 2024-2028

Businesspark Wormerveer op weg naar een  bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Op Businesspark Wormerveer wordt al jaren op structurele wijze samengewerkt. Er zijn succesvolle activiteiten gestart op het gebied van parkmanagement, duurzaamheid, bereikbaarheid, inclusiviteit en veiligheid. Ondernemers hebben de wens en ambitie om deze samenwerking te bestendigen en verder uit te bouwen via een bedrijveninvesteringszone (BIZ) Dit bleek uit een onlangs georganiseerde informatiebijeenkomst.

Bekijk ook de BIZ-brochure

Wat zijn de voordelen van een BIZ?

Wat zijn de draagvlakeisen ?

Welk thema’s hebben we geformuleerd?

Hoe ziet de planning er uit?

Recente ontwikkelingen